Hem

Välkomna till en sida om alla de människor som levt i Barkeryds socken genom århundraden. De som har kämpat och strävat, mot ett kärvt klimat och ett kargt landskap.

Sjukdomar, nödår och krig sätter sina spår i böckerna men det vanligaste man läser om är de viktigaste vändpunkterna i vanliga människoliv, inte så väsensskilt då mot nu, födelse, giftermål och död. Bland årtalen döljer sig berättelser om långa och korta liv. En ung hustru som dör i havandeskapskomplikationer, en dräng som skadat sig i arbetet och får dra sig fram på något enkelt hantverk. Dom som utvandrade och dom som kom hem igen. Soldater som försvann i fjärran fälttåg eller kom hem, lytta och ’förderfvade’. Flickor som råkat i ’olycka’ i unga år och förblir dömda för detta i hela sitt liv, medan de unga männen sällan omnämns mer än en gång om ens det.

Ett bondesamhälle som under 1800-talet utvecklade lite småindustri som glasbruket i Äng och möbelindustri i Fredriksdal, men i grunden är småbrukens bygd.

Så här vacker och tänkvärt skriver prosten Johan Fovelin på första sidan i den nya kyrkbok han påbörjade år 1773:

Min Läsare.
Här
Träffar Du En förteckning
På Dem som
Kommit Till Verlden
Förökt Verlden
och
Gådt ur Verlden.

Här
Ser Du en Kort Beskrifning
På Menniskiors
Första, Sidsta och Vigtigaste
Händelser och Skiften

Här
finnas allenast Namnen.
Den samtida Verlden
Vet Säga Dig
Mer Om Dem.
Men i Himmelen är Den
Som kjänner Dem Bäst.

Här
Nämnes deras Lefnads Början
Men Gud vet
Deras Öden och Öfriga Dagar.

Här
Uppskrifves
Äckta Makars förening
Men Gud vet
Deras afsickter och Lycka

Här
Anföres deras Lifsända,
Allen Gud vet
Hvad Dom de Fådt

Lycksalige De
Hvlikas Namn Äro Skrifne
I
Lifvens Bok

Johan Fovelin.

Barkeryd_fovelin