skall man cykla ensam?

Detta är i högsta grad ett individuellt val. Alla varianter har sina för och nackdelar.

  • Ensam:
    • Fördelar: Du bestämmer själv allt, tempo, pauser, övernattning. Det kan vara lättare att få kontakt med andra människor.
    • Nackdelar: Du måste själv bestämma allt. Det kan bli ensamt.
  • I grupp:
    • Fördelar: Man har en kompis som man dela upplevelsen med. Det kan vara en säkerhet att vara flera, särskilt om man cyklar i ödsliga trakter.
    • Nackdelar: När tröttheten sätter in kan humöret sjunka och även mycket stabila vänskaper kan sättas på hårda prov.