Släkten Rydh, från Spånarp i Barkeryd.

Ett specialintresse har blivit att försöka spåra så många ättlingar som möjligt till soldaten Sven Svensson Rydh (1793-1884), som efter soldattjänsten slog sig ner i Spånarp, Barkeryds sn. i Jönköpings län. Släkten har blivit stor genom åren. Sven och Catharina fick 12 barn, varv nio överlevde till vuxen ålder. De flesta fick stora familjer. I dag (2001-01-06) har jag namn på, eller någon annan uppgift om, 758 personer. Om ni som läser detta vet med är att ni har Rydh i anorna så är jag väldigt intresserad av att få era uppgifter. Jag lämnar också gärna ut stamträdet om ni kan visa att ni är en del av släkten, men vill inte publicera det för allmän granskning på nätet. Sven Svensson Rydhs anor hittar ni i Gerdas antavla ovan.

Att släktforska i denna del av Sverige utan att hitta Amerikaemigranter är praktiskt taget omöjligt och flera Rydhättlingar har emigrerat. Så flyttade t.ex. två bröder till trakten av Austin, Texas och tog sig namnet Sponberg efter hembyn.